برای ورود به حساب کاربری اگر قبلا وارد شده اید کافیست ایمیل و رمز خود را وارد کنید و در صورت فراموشی رمز یا انتخاب نکردن رمز از طریق سرویس پیامک با وارد کردن شماره تماس وارد شوید،در غیر اینصورت حساب جدیدی در قسمت عضویت بسازید.