توجه داشته باشید که

فعالیت های شما در سایت در حالی مشمول دریافت سکه خواهد شد که در حساب کاربری خود وارد شده باشید.

پس هم اکنون از طریق دکمه زیر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

راهنمای جمع‌آوری و استفاده از سکه

شرح فعالیت
امتیاز
سقف امتیاز قابل اخذ در روز
ثبت نام کاربر
250
-
پذیرش هر نظر
25
100
تکمیل و اعتبار سنجی اطلاعات کاربری
125
-
امتیاز دهی به معرف ثبت نام به ازای هر کاربر
125
125
تاریخ تولد کاربر
125
-
کامنت اول هر کاربر زیر پست
30
120
پذیرش هر نظر
25
100
مطالعه هر نوشته (مقاله/یادداشت تخصّصی)
25
75
مشاهده صفحه محصول
50
-
امتیازدهی ستاره ای به مطالب سایت
10
30
خرید محصول (هر صد هزارتومان)
10
-
بازدید روزانه
5
5
نحوه اخذ 250 سکه ناشی از تکمیل و اعتبار سنجی اطلاعات کاربری

شما با تکمیل اطلاعات حساب کاربری خود در سایت ما از جمله، تاریخ تولد، ایمیل، و بارگذاری عکس از میتوانید 250 سکه دریافت کنید.

به این منظور بر روی تکمیل پروفایل کلیک فرمایید.

برای مشاهده جوایز باید ابتدا وارد شوید.