از حقوق احداث بپرس

بطلان عدول از مناقصه و رجوع به مذاکره

پرسش https://cloud.cscmlaw.com/ig/q1217.mp4 برای مشاهده پاسخ سوال، از طریق دکمه ورود/عضویت وارد حساب کاربری خود شوید

بیشتر بخوانید
قیمت کار جدید و تغییر مقادیر

پرسش برای مشاهده پاسخ سوال، از طریق دکمه ورود/عضویت وارد حساب کاربری خود شوید و

3 دیدگاه

بیشتر بخوانید
تعدیل الزامی و تغییر مقادیر تجهیز کارگاه

پرسش برای مشاهده پاسخ سوال، از طریق دکمه ورود/عضویت وارد حساب کاربری خود شوید و

بیشتر بخوانید
اخطار منتج به خاتمه پیمان در قرارداد‌های سرجمع

پرسش https://cscmlaw.com/wp-content/uploads/2023/10/1134-Site-fnal.mp4 برای مشاهده پاسخ سوال، از طریق دکمه ورود/عضویت وارد حساب کاربری خود شوید

بیشتر بخوانید
انفساخ ناشی از فزونی کارکرد در قرارداد EPC

پرسش https://cscmlaw.com/wp-content/uploads/2023/09/1116-Site-1.mp4 برای مشاهده پاسخ سوال، از طریق دکمه ورود/عضویت وارد حساب کاربری خود شوید

بیشتر بخوانید
شاخص مبنای پیمان در صورت‌و‌ضعیّت تعدیل کارکرد

پرسش https://cscmlaw.com/wp-content/uploads/2023/12/Site-1.mp4 برای مشاهده پاسخ سوال، از طریق دکمه ورود/عضویت وارد حساب کاربری خود شوید

1 دیدگاه

بیشتر بخوانید
حدود اعتبار امضاء نمایندگان کارفرما

پرسش https://cscmlaw.com/wp-content/uploads/2023/12/Site-HandBrake-1.mp4 برای مشاهده پاسخ سوال، از طریق دکمه ورود/عضویت وارد حساب کاربری خود شوید

بیشتر بخوانید
تجدید مناقصه، ناشی از عدم تحقق نصاب مناقصه‌گران

پرسش https://cscmlaw.com/wp-content/uploads/2023/12/Site-HandBrake.mp4 برای مشاهده پاسخ سوال، از طریق دکمه ورود/عضویت وارد حساب کاربری خود شوید

بیشتر بخوانید
شاخص دوره کارکرد صورت‌وضعیت تعدیل، با اصلاح کارکرد

پرسش https://cscmlaw.com/wp-content/uploads/2023/07/Social-123.mp4 برای مشاهده پاسخ سوال، از طریق دکمه ورود/عضویت وارد حساب کاربری خود شوید

1 دیدگاه

بیشتر بخوانید
غبن در مناقصه

پرسش https://cloud.cscmlaw.com/ig/q4767.mp4 برای مشاهده پاسخ سوال، از طریق دکمه ورود/عضویت وارد حساب کاربری خود شوید

1 دیدگاه

بیشتر بخوانید
تعلیق در پیمان سر‌جمع

پرسش برای مشاهده پاسخ سوال، از طریق دکمه ورود/عضویت وارد حساب کاربری خود شوید و

بیشتر بخوانید
تغییرات در قراردادهای سرجمع

پرسش https://cloud.cscmlaw.com/ig/q4629.mp4 برای مشاهده پاسخ سوال، از طریق دکمه ورود/عضویت وارد حساب کاربری خود شوید

بیشتر بخوانید
تأخیرات ناشی از عدم تمدید مدّت پیمان

پرسش برای مشاهده پاسخ سوال، از طریق دکمه ورود/عضویت وارد حساب کاربری خود شوید و

1 دیدگاه

بیشتر بخوانید
ردیف ستاره‌دار

در فهرست منضم به پیمان، علامت * در کنار آیتم ستاره‌دار، چاپ نشده، ازاین‌رو ذی‌حسابی

1 دیدگاه

بیشتر بخوانید
وضعیّت مصالح و تجهیزات پای‌کار در پی فسخ و یا خاتمه‌پیمان

پرسش https://cloud.cscmlaw.com/ig/q4527.mp4 برای مشاهده پاسخ سوال، از طریق دکمه ورود/عضویت وارد حساب کاربری خود شوید

بیشتر بخوانید
احیاء قرارداد با بخشنامه نرخ ارز

پرسش https://cloud.cscmlaw.com/ig/q4528.mp4 برای مشاهده پاسخ سوال، از طریق دکمه ورود/عضویت وارد حساب کاربری خود شوید

1 دیدگاه

بیشتر بخوانید
بررسی لایحه تأخیرات

بررسی لایحه تأخیرات پیمانکار توسط مشاور و کارفرما در طول زمان پیمان مجاز است یا

1 دیدگاه

بیشتر بخوانید
فسخ یکطرفۀ پیمان

در قراردادهای تحت شرایط عمومی پیمان 431، در صورت وجود مشکلات قراردادی و درخواست رسیدگی،

2 دیدگاه

بیشتر بخوانید
رفع نقص

آیا کارفرما می‌تواند نظر به احتمال بروز نقص، دوره تضمین را افزایش داده و به

بیشتر بخوانید
تشریفات فسخ پیمان

منظور از بالاترین مقام سازمان کارفرما برای تشکیل هیأت ۳ نفره موضوع بند (الف) مادۀ

بیشتر بخوانید
انصراف از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه

پرسش https://cloud.cscmlaw.com/ig/q4507.mp4 برای مشاهده پاسخ سوال، از طریق دکمه ورود/عضویت وارد حساب کاربری خود شوید

بیشتر بخوانید
شکایت مناقصه‌گر

پرسش https://cloud.cscmlaw.com/ig/q4508.mp4 برای مشاهده پاسخ سوال، از طریق دکمه ورود/عضویت وارد حساب کاربری خود شوید

بیشتر بخوانید
تأخیر کارفرما در پرداخت مالی

آیا تاخیر 90 روزه کارفرما در پرداخت صورت‌وضعیت‌ها ذیل نظام فنی و اجرایی کشور،حق فسخ

بیشتر بخوانید
تغییر مدّت زمان تأخیر مجاز

در صورتیکه يکبار قرارداد از سوی کارفرما تمدید شده باشد، آیا می‌تواند در ادامه روند

بیشتر بخوانید
نحوۀ پرداخت در تغییر جنس خاک

در پروژه عمرانی با کارفرمای دولتی و فهرست بها راه و باند 1400، در اثنای

بیشتر بخوانید
تعدیل در پیمان سر جمع

در قرارداد سرجمع، شروط متعارضی پیرامون تعدیل قرارداد در متن قرارداد وجود دارد، آیا به

1 دیدگاه

بیشتر بخوانید
الزام پیمانکار به اسقاط حق

کارفرما پیش از تحویل موقت و قطعی و پرداخت هرگونه مطالباتی، پیمانکار را ملزم به

بیشتر بخوانید
خسارات توقّف کارگاه

تحت چه شرایطی پیمانکار می‌تواند هزینه خسارات توقف کارگاهی را از کارفرما مطالبه نماید؟ کمیته

بیشتر بخوانید
اولویت‌بندی اسناد پیمان

در قراردادهای سه‌عاملی ذیل نشریه 4311، در صورت وجود دوگانگی، اولویت‌بندی اسناد و مدارک پیمان،

بیشتر بخوانید
موارد حقوقی شرایط عمومی پیمان شرکت‌های گاز استانی

کارفرمایی در شرایط خصوصی درج شرط کرده که، پیمانکار مسئوول تحصیل اراضی است و هرگونه

بیشتر بخوانید
ضریب پراکندگی فهرست بهای تأسیسات برقی

در فصل 20 فهرست بهای برق منضم به پیمان، در برآورد کارفرما آیتم پراکندگی لحاظ

بیشتر بخوانید
تعارض پیوست پنج و شرایط عمومی در قرارداد “PC” صنعتی نفت

در قرارداد ذیل نظام فنی اجرایی نفت،مهلت کارفرما برای پرداخت صورت‌وضعیت 2 ماه در پیوست5

1 دیدگاه

بیشتر بخوانید
پرداخت دیون پیمانکار پس از تحویل موقّت

در قراردادی که تحویل موقت شده و صورت‌وضعیت قطعی تایید شده، پرداخت دیون پیمانکار، میسر

بیشتر بخوانید
بهره‌مندی از بخشنامۀ تمدید مدّت در پیمانکاری صنعت نفت

آیا در قراردادهایی که ذیل نظام فنی و اجرایی نفت هستند، می‌توان از بخشنامه 5090

بیشتر بخوانید
افزایش مقادیر در قرارداد “PC” صنعتی نفت

پرسش https://cloud.cscmlaw.com/ig/q4379.mp4 برای مشاهده پاسخ سوال، از طریق دکمه ورود/عضویت وارد حساب کاربری خود شوید

بیشتر بخوانید
حقّ بیمه و افزایش مبلغ پیمان

آیا در محاسبه حق بیمه، مبلغ صورت وضعیت تعدیل، موثر است؟ آیا مبلغ صورت وضعیت

بیشتر بخوانید
هزینه تجهیزکارگاه مازاد بر موارد پیش‌بینی‌شده در پیمان

در زمان پیشنهاد قیمت، کارگاه مورد نظر دارای حصارکشی بوده و پیمانکار بابت آن قیمتی

بیشتر بخوانید
بخشنامه جبران افزایش قیمت ارز

آیا در محاسبه تعدیل به روش الف در بشخنامه تعدیل نرخ ارز، کسر مبلغ پیش‌پرداخت

بیشتر بخوانید
نحوۀ محاسبۀ قیمت مصالح پای‌کار پس از خاتمه پیمان

در پیمان خاتمه‌یافته، نحوۀ محاسبه و اعمال قسمت مصالح و تجهیزات پایکار، به‌چه صورت است؟

8 دیدگاه

بیشتر بخوانید
مطالبات پیمانکاران و تأمین‌کنندگان جزء

آیا کارفرما می‌تواند مطالبات پیمانکاران جزء و تامین‌کنندگان را از محل مطالبات پیمانکار اصلی، پرداخت

1 دیدگاه

بیشتر بخوانید
تعدیل؛ خارج از مدّت اوّلیۀ پیمان

در قراردادی ذیل نظام فنی و اجرایی کشور، کارفرما در اسناد قرارداد درج شرط کرده

بیشتر بخوانید
خسارت وارد به تأسیسات زیر زمینی

حین اجرای پروژه، کابل‌های فیبر نوری مخابرات دچار آسیب و پروژه متوقف شده است، چه

3 دیدگاه

بیشتر بخوانید
اعمال تعدیل برای تاخیرات غیرمجاز و تطویل ناشی از کرونا

در قرارداد، برای دوران تاخیرغیرمجاز، تعدیل درنظر گرفته نشده است، آیا می‌توان برای این دوران،

بیشتر بخوانید
مالیات بر ارزش افزوده و حقّ بیمه تأمین اجتماعی

در قراردادی که روش پرداخت آن، در قالب اسناد خزانه صورت می‌پذیرد، پرداخت مالیات بر

بیشتر بخوانید
تمدید مدت پیمان ناشی از تأخیر در پرداخت

در تمدید مدت پیمان، کارفرما مدعی است که تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت تنها

بیشتر بخوانید
استرداد سپرده حسن انجام مکسوره

پس از تحویل موقت و تصویب صورت‌وضعیت قطعی، کارفرما آزادسازی 50% حسن انجام کار را

بیشتر بخوانید
مبالغ مصالح پای‌کار در صورت وضعیت قطعی

خارج از قصور پیمانکار، خاتمه پیمان اعلام شده است، مصالح پای‌کار و تجهیزات سفارش‌گذاری شده،

بیشتر بخوانید
کارکرد مازاد بر 125 درصد مبلغ اولیّه پیمان

کارهای انجام شده توسط پیمانکار مطابق دستورکارهای صادره از سوی کارفرما، از 125 درصد مبلغ

2 دیدگاه

بیشتر بخوانید
ضبط تضمین پیش پرداخت و آثار حقوقی آن

کارفرما با تایید شورای عالی فنی، پیش از ابلاغ خاتمه پیمان و تسویه حساب نهایی

1 دیدگاه

بیشتر بخوانید
ردیف محذوف ساختار شکست کار پیمان سرجمع

مشاور، آیتمی را اشتباها در ساختار شکست کار قرارداد سرجمع گنجانده است، پیمانکار کار را

بیشتر بخوانید
هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه

کارفرما در اسناد مناقصه، از درج مبلغ متناظر محوطه‌سازی، صرفنظر نموده، لیکن دستور اجرای حصارکشی

2 دیدگاه

بیشتر بخوانید
عدم برآورد ضریب منطقه‌ای در برآورد مناقصه کارفرما (مناقصه‌گزار)

ضریب منطقه‌ای در اسناد برآورد مناقصه، به جای عدد 1.3 مندرج در فهرست، عدد یک

بیشتر بخوانید
هزینه بالاسری در دوران تعلیق

هزینه بالاسری دوران تعلیق، بر خلاف متن شرایط عمومی پیمان، به جای 10 درصد متوسط

2 دیدگاه

بیشتر بخوانید
حق بیمه کارکنان شاغل در طرح‌های عمرانی

در یک پروژه که بخشی از هزینه‌های آن از منابع عمرانی تامین شده است، ذی‌حساب

بیشتر بخوانید
پرداخت حق‌الزحمه در گروه مشارکت

آیا در قرارداد گروه مشارکت، که نحوه پرداخت و تقسیم از سوی کارفرما، بدوا مشخص

بیشتر بخوانید
چالش شرط عدم تعدیل پذیری در شرایط عمومی پیمان رایج

آیا درج عبارت «به این پیمان، تحت هیچ شرایطی تعدیل تعلق نمی‌گیرد» ذیل شرایط عمومی

1 دیدگاه

بیشتر بخوانید
شروع مجدد کار پس از فسخ پیمان

پیمانی به صورت صحیح فسخ‌شده، و پیمانکار پس از فسخ، کارهایی را به دستور کارفرما،

1 دیدگاه

بیشتر بخوانید
تحویل موقت پیش از اتمام مدت پیمان و بار اثبات تاخیرات غیرمجاز

مدت پیمان یک بار تمدید شده، و پروژه پیش از اتمام مدت، تحویل موقت شده

بیشتر بخوانید
لزوم استفاده از فهرست‌بها در مناقصات

آیا در برگزاری مناقصات، استفاده از فهرست‌بهای سازمان برنامه و بودجه الزامی است؟ کارفرما دولتی

بیشتر بخوانید
تأخیرات غیرمجاز در پیمان خاتمه یافته

در پیمان خاتمه‌یافته از سوی کارفرما، که یک بار تمدیدیه پیمان بدون بررسی گزارش تأخیرات،

بیشتر بخوانید
عدم پرداخت هزینه نیروی انسانی در دوره تعلیق

درج شرط هزینه‌های دوره تعلیق در شرایط خصوصی پیمان مبنی بر عدم پرداخت هزینه‌های نیروی

بیشتر بخوانید