برای پاسخ به سوالات حقوقی و قراردادی خود، فرم ذیل را تکمیل فرمایید.

استفساریه‌های شرکت‌های دولتی، که ذیل سربرگ و با مهر و امضا مسئول  مرتبط باشد، پاسخ داده خواهد شد.

استفساریه شرکت‌های خصوصی، ذیل سربرگ و با مهر و امضاء مدیرعامل، پاسخ داده خواهند شد.

  • حداکثر اندازه فایل: 256 MB.
    لطفا متن استفساریه را به صورت PDF بارگذاری فرمایید.