تقدیرهای صورت گرفته از موسسه بین‌المللی سنگ بنای حقوق احداث

تقدیرنامه‌ها

روزنامه مناقصه مزایده

تقدیر و تشکر پیرامون مشارکت علمی در کارگروه علمی موسسه روزنامه مناقصه مزایده

تقدیرنامه حقوق احداث

شرکت زیباسازان افرند

تعلیق قهری ناشی از عدم ابلاغ نقشه‌ها و تشریفات خاتمه پیمان

شرکت آگرین‌پی

موضوع قرارداد:
پیگیری خاتمه پیمان ناشی از تعلیق بدون ابلاغ کارفرما

نتیجه:
ابلاغ خاتمه پیمان بدون مراجعه به مراجع دادگستری

روزنامه مناقصه مزایده

تقدیر روزنامه مناقصه مزایده پیرامون مشارکت موسسه حقوق احداث در نقد و بررسی و بازبینی پیش نویس اسناد آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره

کیمیا طرح اسپادان

دفاع از لایحه تأخیرات و خسارات

انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان مازندران

سمینار آموزشی چالش ها و راهکارهای دعاوی پروژه ها

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

برگزاری دوره آموزشی اصول دیپلماسی در مجامع بین المللی

پیمانکاری موسوی

فرآیند داوری پروژه شهرک خودرو

شرکت مهندسین مشاور پارس پادیر

ارائه خدمات حقوقی

اولین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت

برگزاری موفقیت آمیز اولین کنفرانس ملی حقوق ساخت