گنجینه پرسش و پاسخ‌های رایج پیمانکاری

ماده ۱۴ شرایط عمومی پیمان

برآورد هزینه اجرای کار، مبلغ پیمان، مبلغ اولیه پیمان، مبلغ نهایی پیمان، ضریب پیمان، نرخ

ماده ۱۶ شرایط عمومی پیمان

تاییدات پیمانکار، آمار ۲۰ ساله آب و هوا، بررسی محل اجرای کار، تهیه پیشنهاد قیمت،

2 دیدگاه

ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان

[irp posts=”1715″ name=”تفاوت آیتم قیمت جدید | ستاره دار و اقلام فاکتوری در قراردادهای پیمانکاری”]

10 دیدگاه